1. Algemeen.
De hiernavolgende garantiebepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de verbruiker inzake de verkoop van consumptiegoederen. Onder de hierna volgende voorwaarden en beperkingen, waarborgen wij de kwaliteit van ons product.

2. Voorwerp van de garantie.
2.1  Deze garantiebepalingen hebben enkel betrekking op gebreken ten gevolge van de constructie en of fabricagefouten.

2.2  VRBEDDING, geeft wel een garantie van 15 jaar op veerbreuken ongeacht de het type Matras of Boxspring.

5 jaar

Bijdrage 3 jaar Bijdrage 2 jaar Bijdrage

Garantie

klant Garantie klant Garantie

klant

1ste jaar

0% 1ste jaar 0% 1ste jaar

0%

2de jaar

0% 2de jaar 0% 2de jaar

0%

2de tot 3de jaar

40% 2de tot 3de jaar 75% 2de tot 3de jaar

100%

3de tot 4de jaar

60% 3de tot 4de jaar

100%

   

4de tot 5de jaar

80%

       
5de tot 6de jaar 100%        

3. De garantie.
3.1  Indien zich bij normaal gebruik van de matras of bodem, binnen de twee jaar na factuurdatum een klacht zou voordoen.
ten gevolge van een materiaal of productiefout worden alle kosten van herstel of vervanging gegarandeerd.

3.2  Bij vervanging of herstelling van producten met 2 / 3 / 5 / jaar garantie, wordt rekening gehouden met de degressieve waardevermindering omwille van het gebruik van het product.
De klant  betaalt dan een bijdrage op basis van de lopende prijslijst volgens bovenstaande tabel:

3.3  De garantie op elektrische onderdelen is beperkt tot 24 maanden, nadien vervalt de garantie.

3.4  De fabrikant behoudt het recht te bepalen of een matras slijtage vertoont die normaal is, of die aan een fabrieksfout te wijten is. De fabrikant behoudt zich eveneens het recht om zonder verwittiging bij uitputting van een damast, een andere damast te gebruiken zodat de levering tijdig kan gebeuren.

3.5  De garantie vangt aan vanaf de Leveringsdatum.

3.6  Indien zich bij normaal gebruik van de matras, lattenbodem en of boxspring, binnen twee jaar na de factuurdatum een klacht zou voordoen ten gevolge van een materiaal of productiefout dan garanderen wij de volledige kosten van herstel of vervanging (d.w.z. kosten van materiaal, loon en transport*) (met uitzondering: speciale aanbiedingen)

3.7 De afmetingen van de matrassen, lattenbodems en boxsprings kunnen een tolerantie  van +- 2% vertonen op de nominale maat (per ligplaats) afwijkingen binnen deze tolerantie vallen niet onder de garantie.

3.8 Is het herstel of de vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding met de waarde van het goed, dan kan de fabrikant een alternatieve vorm van genoegdoening voorstellen, zoals vervanging door een gelijkwaardig product of een financiële compensatie.
Wanneer het betreffende product niet kan worden hersteld en evenmin kan worden vervangen door een product van precies hetzelfde model, dan verbindt de fabrikant zich ertoe een vergelijkbaar product van dezelfde waarde ter vervanging te leveren.

4. Vervallen van garantie.
4.1 Normale slijtage en verkleuring van tijk en garens.

4.2 Schimmelvorming, het ontwikkelen van schimmels op matrassen is te wijten aan de gebruiksomstandigheden.
Met name gebruik in onvoldoende geventileerde of te vochtige ruimte.

4.3 De stramheid van de matras vermindert op natuurlijke wijze. Dit kan een hoogteverlies tot 15% of een verlies aan hardheid tot 20%
van de matraskern met zich meebrengen. Het is tevens normaal dat de doorstikmaterialen in de matrashoes door gebruik tot 65 % van hun aanvangsdikte blijvend kunnen worden samengedrukt. Deze verschijnselen vallen derhalve niet onder de waarborg, hier is dan sprake van contourvorming.

4.4 Beschadiging ten gevolge van een slecht ventilerende, doorgezakte, niet aangepaste of slecht geplaatste matrasdrager.

4.5 Schade ontstaan door overbelasting, ondeskundige reparaties en/of wijzigingen ten gevolge van handelingen uitgevoerd door de koper of derden ( bv. dubbelvouwen van de matras bij keren of verhuizing.

4.6 Urine-, bloedvlekken of andere zichtbare bevuilingen.

4.7 Zichtbare fabricagefouten of gebreken die redelijkerwijs onmiddellijk bij levering kon worden vastgesteld.

4.8 Handelingen zoals de matras plooien tijdens verhuis of het jaarlijks draaien kunnen de matras dermate beschadigen dat er interne schade optreed waardoor verzakkingen kunnen optreden. Matrassen kunnen deskundig geraaid en of geplooid worden van hoofd naar voet, niet van links naar rechts. Bij pocketveren kunnen de zakjes uitschuren, en word de matras  onbruikbaar waarbij ook de garantie vervalt.

4.9 Zoals elk nieuw product heeft ook een nieuwe matras een geurtje. Deze geur zal echter spoedig verdwijnen nadat het nieuwe matras is uitgepakt.

5. Transport.
Het product dient degelijk verpakt terug gestuurd te worden, dit om vervuiling of beschadiging tijdens het transport te vermijden. Indien het betrokken product slecht of niet verpakt terug gestuurd wordt, vervallen alle garantie aanspraken.

6. Garantietermijn van de herstelling.
Het feit dat de matras, lattenbodem en of boxspring wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantie-periode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de factuurdatum.

7. Bewijsstukken.
Deze garantie is slechts geldig op vertoon van de originele aankoopbon.

8. Ongegronde klachten.
Indien en voor zover de klacht als ongegrond wordt bevonden, zijn de tot dusver begane kosten voor rekening van de klant.

9. Wijzigingen en annuleren van orders.
Het kosteloos wijzigen en annuleren van orders is mogelijk tot het moment dat de order in productie wordt genomen. Daarna zullen bij doorvoering van de wijziging of de annulering de tot dan ontstane kosten in rekening worden gebracht.

Voor verdere vragen kan je steeds terecht info@vrbedding.be

———————————————-

Weetjes.

*Al onze hoofdborden hebben een Minimum afmeting, er is wel een tolerantie van 2 tot 4 cm op breedte en hoogte.

*De bodem bepaalt in sterke mate het comfort en de levensduur van uw matras. Een verouderde bedbodem dat niet voldoende steun bied, kan zorgen voor een negatieve invloed op matras en topper.

*Matrassen die op regelmatige basis gedraaid worden en die in een goed ventilerende kamer liggen hebben een langere levensduur. (drukpunten worden verdeeld over de ganse matras)

*Luchtvochtigheid condensatie en zweet hebben negatieve gevolgen voor matras- topper en lichaam. (draai de matras regelmatig en leg uw bed open na het slapen.

*Zweet is een zuur, bij de ene persoon is dit zuurder dan bij de andere, per nacht verliest men tot 2.5 Liter water via ademhaling en transpiratie, waarvan minstens 1/4 via de matras.

*Een correcte comfortkeuze kan ook invloed hebben op de levensduur en kwaliteit van de matras, het is dus van belang om rekening te houden met uw lichaamsbouw en een juiste keuze te maken bij de aanschaf van uw matras.

Voor verdere vragen kan je steeds terecht info@vrbedding.be