Daar elke boot een andere vorm heeft, maken we iedere matras op maat.
lettende op een perfecte ventilatie, afmeting, dikte.
Word er ook gelet op het gewenste lig comfort, niet iedereen is het zelfde.